VĨNH LỢI GIAO CÂY CHỐNG KẼM VÀ GIẰNG CHÉO CÒN LẠI CHO CTY XD BÀN THẠCH

Sau khi kí hợp đồng với XD Bàn Thạch trong việc hợp tác cung cấp cây chống kẽm và giàn giáo trị giá gần 1 tỷ đồng. Sau đợt 1 cung cấp hơn 1000 cây chống để kịp tiến độ công trình; ban quản lý công trình tỏ ra rất hài lòng với chất lượng […]

VĨNH LỢI TIẾP TỤC GIAO CÂY CHỐNG CHO XD BÀN THẠCH

> Vĩnh Lợi cung cấp cây chống đơn cho XD Bàn Thạch (Đợt 1) VĨNH LỢI TIẾP TỤC GIAO CÂY CHỐNG CHO XD BÀN THẠCH Ngày nay công tác thi công sàn bê-tông có nhiều phương án chống sàn từ hiện đại là truyền thống nhà thầu xây dựng ứng dụng thực tế tại công […]

DÀN GIÁO VĨNH LỢI CUNG CẤP CÂY CHỐNG, GIÀN GIÁO CHO CÔNG TY XD BÀN THẠCH

> Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo khung cho XD Phú Sĩ Trong giai đoạn này, Dàn Giáo Vĩnh Lợi đang không ngừng nghỉ để sản xuất. Không chỉ sản xuất giàn giáo, sàn thao tác, mâm giàn giáo mà còn là cây chống, cốp pha. Dàn Giáo Vĩnh Lợi chuyên cung cấp […]