VĨNH LỢI TIẾP TỤC CUNG CẤP GIÀN GIÁO KHUNG CHO XD NGOẠI THƯƠNG

> Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo nêm cho Công Ty Phú Tường Ngân. Công ty Xây Dựng Ngoại Thương là một trong những khách hàng thường xuyên của Dàn Giáo Vĩnh Lợi trong năm 2015. Với nhu cầu thi công một số dự án trong thành phố Hồ Chí Minh, ban đầu XD Ngoại […]