VĨNH LỢI CUNG CẤP DÀN GIÁO KHUNG SƠN DẦU CHO XD PHÚ SĨ

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư thiết bị mới của Công ty cổ phần XD và đầu tư Phú Sĩ là dàn giáo khung sơn dầu, bộ phận vật tư của Phú Sĩ tìm đến Vĩnh Lợi để làm tiến hành thỏa thuận về sản phẩm dàn giáo khung sơn dầu, tiến độ giao […]

VĨNH LỢI TIẾP TỤC CUNG CẤP GIÀN GIÁO VÀ PHỤ KIỆN CHO XD PHÚ SĨ T10/2015

> Dàn giáo Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo khung cho Xây Dựng phú Sĩ 2015 Càng về những những tháng cuối năm thì tiến độ xây dựng tại các công trình xây dựng càng được đẩy nhanh. Tiến độ được các chủ thầu quan tâm và đẩy nhanh, vừa đảm bảo tiến độ vừa […]

DÀN GIÁO VĨNH LỢI CUNG CẤP GIÀN GIÁO KHUNG CHO XD PHÚ SĨ 2015

Từ ngày thành lập công CP Thép Vĩnh Lợi 21/12/2009 đến nay, Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã xây dựng và phát triển thương hiệu của mình trong ngàng sản xuất và cung cấp thiết bị như: giàn giáo, cây chống, cốp pha, kích tăng… Và trong gần hơn một năm trở lại đây, thương hiệu Dàn […]