VĨNH LỢI CUNG CẤP CÂY CHỐNG TĂNG CHO TÂN THÀNH ĐÔ

VĨNH LỢI CUNG CẤP CÂY CHỐNG TĂNG CHO XD TÂN THÀNH ĐÔ Từ đầu năm 2015, trước sự hồi phục khá rõ nét của thị trường BĐS, nhiều doanh nghiệp triển khai dự án mới hoặc tăng tốc tiến độ xây dựng dự án, khiến cho thị trường BĐS cuối năm nay càng thêm sôi […]