VĨNH LỢI GIAO KHUNG GIÁO KẼM 1.7M ĐỢT CUỐI CHO XD TRUNG NGHĨA

Tháng 02/2016, Công ty CP Thép Vĩnh Lợi cùng công ty XD Trung Nghĩa kí kết hợp đồng cung cấp thiết bị xây dựng cho công trình tại Phú Quốc tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng. Trong suốt tháng 3, từng chuyến khung giáo kẽm 1.7m được vận chuyển an toàn ra công trình […]

VĨNH LỢI CUNG CẤP CÂY CHỐNG TĂNG ỐNG KẼM CHO XÂY DỰNG TRUNG NGHĨA

Tháng 02/2016, Công ty CP Thép Vĩnh Lợi cùng công ty XD Trung Nghĩa kí kết hợp đồng cung cấp thiết bị xây dựng cho công trình tại Phú Quốc. các thiết bị cung cấp cho công trình được thỏa thuận theo hợp đồng bao gồm: dàn giáo 1.7m, cây chống tăng ống kẽm. Tổng […]